זומנת למשטרה-זה ממש לא לכוס קפה ועוגה!

חקירה פלילית אינה עניין שולי. מרגע שהרשות יצרה איתך קשר, אתה נתון תחת חקירה והפעם הראשונה, לרוב, מפתיעה את הנחקר ותופסת אותו לא מוכן, כך שאפילו המשפט הראשון היוצא מפיו, יכול, במרבית המקרים, להכריע את גורלו של הנחקר. 

הדברים רלוונטיים לחקירות פליליות המתנהלות על ידי הרשויות החוקרות במדינה, ובראשן – המשטרה, כמו גם: הרשות להגבלים עסקיים, רשות ניירות ערך, מס הכנסה, מע"מ וכיוצ"ב ואינה רלוונטית לגופי חקירה ביטחוניים, כגון – שב"כ.

בירור מעמדך

במקרה שבו המשטרה יצרה איתך קשר טלפוני וזימנה אותך לחקירה, האם אתה נחקר כעֵד או כחשוד?

נסה, ככל הניתן, לברר מה נושא החקירה. אל תחשוש "לעמוד על שלך" כדי לקבל הסברים מן הדובר בצד השני של הקו, אך אל תתחצף או תתחכם.

היוועצות והכנה מוקדמת

צור קשר – מיד – עם עורך דין פלילי לשם קבלת ייעוץ לפני החקירה. זכור שעליך לספר את כל האמת ואת מירב הפרטים לעורך הדין הפלילי שלך, על מנת שיוכל לסייע לך בגיבוש הסברים מניחים את הדעת לחשדות נגדך. כל שתאמר לעורך הדין הינו חסוי.

שים לב! ברירת המחדל בכל אמצעי התקשורת היא האזנה והקלטת שיחות, לכן התעקש לפגוש את עורך הדין באופן אישי ואל תנדב מידע בטלפון.

אפילו שהחקירה היא באחת מן הרשויות המקצועיות, כגון רשות המסים או רשות ההגבלים העסקיים, צרף עורך דין פלילי להיוועצות עם עורך הדין האזרחי-מסחרי שלך. אין לכך תחליף.

הקשב היטב לחשדות

חקירה באזהרה- באופן עקרוני, חקירה נגד חשוד ("חקירה באזהרה") נפתחת בכך שהחוקר מפרט באוזניך מה המעשים בהם אתה חשוד ואיזו עבירה פלילית הם מגבשים. 

בשלב הזה, חובה על החוקר לשאול אותך אם הבנת את החשדות נגדך ולהזהיר אותך שאינך חייב לומר דבר – וכי כל דבר שתאמר, ישמש נגדך בבית המשפט.

תשאול בעל פה- 

שאלות מסדרון- חוקרים פותחים את האינטראקציה עם הנחקר בשיחת, שואלים שאלות כלליות "אוף דה רקורד" ומנסים לרכך אותך ולחלץ ממך מידע מפליל מבלי ששמת לב שאתה בעצם בחקירה.

השוטרת הנחמדה- גם כשאתה מובל בנידת משטרה והשוטרת הצעירה והנחמדה מפתחת איתך שיחה, כל מילה תרשם אחר כך במזכר ועשויה לשמש כנגדך.

דע את זכויותיך, השב אמת או שמור על זכות השתיקה

לאחר שמיעת החשדות, חובה על החוקר להבהיר לך שני דברים:

יש לך זכות לשתוק. הזכות הזו היא מוחלטת וגורפת!

יש לך זכות להיוועץ בעורך דין!

אם אינך מבין את החשדות, אל תתבייש לבקש הסבר מפורט, לאחר שהבנת את החשדות, אם החלטת לענות, חובה עליך להשיב אמת לכל השאלות שאתה נשאל.

במקרים בהם התשובה עשויה להפליל אותך – זכור שמותר לך לסרב להשיב על השאלה. 

אם תבחר לממש את הזכות לשתוק, החוקרים יאמרו לך שזה ישמש נגדך בבית משפט. החוקרים גם לא יהססו לומר לך שעורך הדין הפלילי שלך לא מבין והוא רק מסבך אותך.

זכור ששתיקה במשטרה, כשלעצמה, אינה מהווה ראיה ישירה נגדך, למרות שהחוקר יאמר לך ההיפך.

בזמן החקירה, וודא שהחוקר כותב כל מילה שאתה אומר. בתום החקירה, קרא בעיון את כל מה שנרשם. אל תמהר לצאת משם – וודא שכל מה שאמרת עלה על הכתב. אם ישנן טעויות, תקן אותן בכתב ידך וחתום ליד התיקון.

דרוש לעיין בכל מסמך שנזכר במהלך החקירה שלך. אל תצא מנקודת הנחה כי יש מסמכים או ניירות עליהם אתה חתום, שאתה כתבת או שממוענים אליך – בקש לראות הכול, ואם מסרבים לאפשר לך לעיין בראיה – אמור לחוקר שלא תוכל להשיב לשאלותיו בעניין.

משחקי חקירה

מדובבים- ברירת המחדל היא כי מרגע שנעצרת כל עצור הינו מדובב/מלשן/שוטר/סמוי בפוטנציה, יתכן יוציאו אותך למסדרון, ויושיבו לידך חשוד נוסף, יתכן ויכניסו לתא המעצר שלך אדם נוסף, שוחח איתו על הא ועל דא, בשום פנים ואופן אל תשוחח על החקירה.

מסדר זיהוי "חי"- אם התבקשת להשתתף התעקש על נוכחות עורך הדין הפלילי שלך במסדר הזיהוי, ובקש מהחוקר שייערך פרוטוקול מסודר – אלה הכללים שנקבעו ע"י בית המשפט העליון. 

ודא שהציבו לידך מספר חשודים בעלי חזות דומה לשלך.

עימות הוא חקירה לכל דבר ועניין. אם המשטרה מציעה לך לבצע עימות עם חשודים או עדים נוספים בתיק, בקש להיוועץ בעורך הדין הפלילי שלך קודם לכן, כדי להתכונן לעימות או כדי להחליט אם לסרב לו.

בחקירות סבוכות – כגון הלבנת הון, ניירות ערך והגבלים עסקיים – דרוש מהחוקרים שהחקירה תוקלט, כדי שלא יהיה ספק לגבי מה שנאמר או לא נאמר. על פי הנחיות פרקליט המדינה, מותר לך להביא רשמקול (טייפ מנהלים) לחקירה – אך עליך להודיע על כך מראש לחוקר, אחרת תואשם בשיבוש. בסוף החקירה, בקש שיכניסו את קלטת החקירה למעטפה חתומה ויחזירו לך את הרשמקול.

אינך חייב להסכים לחיפוש בפלאפון שלך. פלאפון הוא מחשב, וכדי שהחוקרים יוכלו לערוך בו חיפוש ולבדוק שיחות אחרונות ו-SMS, הם צריכים צו מיוחד מבית משפט.

פוליגראף- אינו קביל כראייה בהליך הפלילי, אך החוקרים אוהבים לשאול ולכן אם האמת איתך, אל תחשוש והסכם מייד.

התנהלות בחקירה

בריאות - אם אינך מרגיש טוב – הפסק את החקירה ובקש לראות רופא, הודע מיד לחוקר ובקש לקבל את התרופות שלך.

לחץ פיזי מתון -אם החוקר לוחץ עליך, מפעיל נגדך אלימות (חס וחלילה), מכניס חוקרים נוספים לחדר שצועקים עליך וכו’ – בקש מיד להפסיק את החקירה עד שיתייחסו אליך בצורה הולמת.

זכור שאם אתה מחליט להפסיק להשיב על שאלות, מטעמים ענייניים ומוצדקים, זה פוגע באפקטיביות של החקירה, ולכן – האינטרס של החוקרים יהיה לשנות את גישתם אליך, כדי להמשיך בחקירה.

זכור שבכל שלב, זכותך לבקש להפסיק את החקירה כדי להיוועץ בעורך דין פלילי. אם ביקשת להיפגש עם עורך הדין שלך והחוקר מסרב – הפסק את החקירה ובקש מהחוקר לכתוב בדו"ח את סיבת הסירוב. אל תשיב על שאלות נוספות עד אשר מאפשרים לך לממש את זכותך להיוועץ בעורך דין.

 

הכנה להמשך

בתום החקירה, צור קשר – מיד – עם עורך הדין הפלילי שלך ועדכן אותו בשאלות שנשאלת ובתשובות שענית.

אסוף, יחד עם עורכי הדין שלך, חומרים רלוונטיים לגרסת ההגנה שלך בחקירה.

אם הינך עצור, דרוש להיפגש עם עורך הדין שלך כדי להמשיך ולהתכונן לחקירה כנדרש.

אל תעשה

אל תתחצף או תעליב את החוקרים ו/או השוטרים.

אל תיצור קשר עם חשודים ו/או מעורבים נוספים לפני החקירה, במהלכה, ואל תעדכן חשודים ו/או מעורבים נוספים בשאלות שנשאלת או בתשובות שהשבת.

אל תשמיד או "תעלים" מסמכים וראיות.

אל תחסוך פרטים מעורכי הדין שלך – גילוי מלא יסייע להם לגבש את הגנתך.

אל תציע מיוזמתך להיות "עד מדינה" – זו התבטאות מפלילה שתשחק לרעתך בהמשך הדרך.

מעקב וטיפול

התלונה ו/או החשד נגדך לא "ייעלמו" ביוזמת הגוף החוקר. עליך להיות ער להתקדמות הדברים.

זמן סביר לאחר תום החקירה או החקירות, גבש עם עורך הדין הפלילי שלך עמדה ביחס לפנייה לפרקליטות (או גופי האכיפה הרלוונטיים האחרים) בבקשה לסגירת התיק.

היה ער להודעות המתקבלות מן המשטרה או הפרקליטות ביחס להעברת חומר החקירה שנאסף בעניינך לפרקליטות וזכור שבעבירות מסוג פשע, קיימת לך היום זכות לשימוע בטרם תועמד לדין.