יחסי מין מלאים עם קטינה בהסכמה-מותר או אסור

אחת השאלות החוזרת על עצמה פעמים רבות הנה :האם לבחור בגיר מעל גיל 18 או מתחת לגיל 18 מותר לקיים יחסי מין עם בחורה צעירה שעדיין נחשבת קטינה ומתחת לגיל 18 וכמובן ההיפך בין בחורה לקטין???

גיל ההסכמה : 

אחד ממונחי היסוד לתשובה הנו המונח גיל ההסכמה והכוונה היא שגיל ההסכמה הוא הגיל שבו אדם נחשב לבוגר דיו מבחינה משפטית על מנת לתת הסכמה משפטית, לקיום יחסי מין עם בן או בת זוג.

וכך הורה המחוקק בסעיף 353 לחוק העונשין : "באישום בשל עבירה לפי סעיפים 346(א) או 347(א), תהיה זו הגנה לנאשם שהבדל הגילים בינו לבין הקטין אינו עולה על שלוש שנים אם הקטין הסכים למעשה ואם המעשה נעשה במהלך יחסי רעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הנאשם" 

בעילת קטינה: 

סעיף 345 לחוק העונשין מתייחס למושג של בעילת קטינה וקובע בין היתר כי : . 

(א) הבועל אשה -

(3) כשהאשה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה;

בעילה מוגדרת : "בועל" – המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה; 

עוד נקבע :בסעיף 346 המתייחס לבעילה אסורה בהסכמה:

(א)(1)הבועל קטינה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה שש עשרה שנים, והיא אינה נשואה לו, או הבועל קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין, דינו – מאסר חמש שנים; 

בסעיף 347 המתייחס למעשה סדום נקבע כי:

. 347(א)(1) העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שש עשרה שנים, או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, דינו – מאסר חמש שנים;

קטינה בגיל 0-14-   התוצאה אם כן הנה כי בישראל חל איסור מוחלט על קיום יחסי מין עם קטינה שגילה מתחת ל-14 שנים. 

קטינה בגיל 14-16: כאשר מדובר בקטינה מעל גיל 14 ועד גיל 16 הרי שמותר לקיים יחסי מין בהסכמה במידה ופער הגילאים אינו עולה על שלוש שנים.

קטינה בגיל 16-18: כאשר מדובר בבחורה צעירה נערה מעל גיל 16 מותר לה לקיים יחסי מין בהסכמה גם עם בגיר ואין משמעות לפער הגילאים ובתנאי שאין כל יחסים אחרים בין הצדדים. (יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה).

אין בתוכן זה משום להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי .