האם הבריחה עם האופנוע משוטרים בהיותנו בני 18 תלווה אותנו עד היום?

כן, בהחלט. הוא ועוד מעשים אחרים שהולידו הליכים של רשויות החוק. למעשה, כל הליך שהתבצע מול האזרח על ידי משטרת ישראל מתועד במרשם הפלילי.

מה זה מרשם פלילי?

"חוק המרשם הפלילי" קובע, כי משטרת ישראל תנהל מאגר ממוחשב שיכלול מידע אודות אדם אשר התנהל נגדו הליך כלשהו במסגרת חקירה פלילית. מרשם זה, המכונה גם רישום פלילי, יכול לכלול כל אחד מהפריטים הבאים:

• הליכים פליליים שהתנהלו כנגד האדם, לרבות כתבי אישום, הרשעות ועונשים שנגזרו עליו, כולל גם מקרים שהסתיימו ללא הרשעה.

• הליכים פליליים כנ"ל שהתנהלו בבית דין צבאי.

• תיקי חקירה שתלויים ועומדים במשטרה.

• תיקים שנסגרו עקב היעדר ראיות או חוסר עניין לציבור. רק במקרה שהחקירה נסגרה בעילה של חוסר אשמה, היא לא תוביל לרישום פלילי.

איך כל זה קשור לתעודת יושר?

תעודת יושר הינה מונח ישן ועממי למסמך שכיום נהוג לכנותו 'אישור בדבר היעדר רישום פלילי', או בשמו השגור יותר – רישום פלילי, וקיצורו – ר.פ. כאשר אדם רוצה להציג תעודת יושר הוא פונה למשטרה ומפיק מסמך רשמי – אותו ר.פ – שמלמד על עברו הפלילי של האדם וכולל את הפריטים שנזכרו לעיל.

האם כל אחד יכול להציץ בר.פ שלי?

ממש לא, חוק המרשם הפלילי אינו מתיר לאף גורם שאינו מורשה להיות חשוף למרשם הפלילי. האדם היחיד שיכול להפיק ר.פ שלך ולהתבונן בו הוא אתה בעצמך בלבד.

מהי בעצם הבעיה כאשר לאדם יש רישום פלילי?

רישום פלילי פוגע בשמו הטוב של האדם, לעתים ללא עוול בכפו, ועצם קיומו יכול להפריע בגלל סיבות מגוונות:

אדם בעל רישום פלילי יכול לרצות למחוק את עברו כדי לקבל אישור שהוא נקי. 

יש רשימה של מקצועות בהם בעלי ר.פ אינם מורשים לעסוק. סוכן ביטוח , סוכן מכס, מתווך מקרקעין, נהג אוטובוס (רשיון דרגה 6) , נהג מונית (רשיון דרגה 5) , נהג אמבולנס , נהג רכב כיבוי אש (רשיון דרגה 2 ) , נהג רכב חילוץ (רשיון דרגה 3) קבלן כוח אדם, יועץ השקעות והרשימה עוד ארוכה.

 

בנסיבות מסוימות הרישום הפלילי עשוי להגיע לעיניים זרות. זאת, למשל כאשר מעביד מבקש מבעל הרישום להביא תעודת יושר. אמנם החוק אוסר על מעסיקים לבקש מעובדיהם אישורים הנוגעים לרישומים הפליליים שלהם אבל במציאות חלקם עושים זאת. המציאות העצובה היא שהחוק אינו נאכף משום שעובדים חוששים להתלונן על מעסיק שדרש תעודת יושר.

ישנם מקרים בהם כן ניתן לדרוש מאדם אישור בדבר היעדר רישום פלילי וישנם מספר גופים מורשים שהינם בעלי גישה למידע האגור במרשם הפלילי. זהותם של גופים אלה, והמטרות לשמן הם רשאים לדרוש לעיין ברישומו הפלילי של אדם קבועים בחוק המרשם הפלילי.

בין הגופים הללו מצויים גופים מדיניים העורכים מכרזים, כגון: רשות מקומית, המדינה, צה"ל, המשטרה, הועדה למינוי שופטים או תאגיד חוקי שחלה עליו חובה לקיים מכרזים; רשויות זרות – כלומר רשויות ממלכתיות של מדינות אחרות; וכן, כל גורם אחר המוסמך על פי חוק להיות רשאי להביא בחשבון את רישומו הפלילי של אדם כדי להחליט האם אותו אדם זכאי למימושה של זכות מסוימת (למשל, למשל קבלת רישיון(

כמו-כן, המחוקק קובע כי המידע יהא גלוי בפני מספר גופים (משטרה, שב"כ, משטרה צבאית, משרד הרישוי ועוד) וחלק מהם רשאים - בין היתר - להעביר מידע בינם לבין עצמם כעולה מן המרשם וכל זאת לצורך מילוי תפקידם.

האם ניתן למחוק רישום פלילי? כיצד?

כן. חוק המרשם הפלילי מפרט את הדרכים והתנאים למחיקת רישום פלילי. רצוי מאד להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי לשם השלמת התהליך, משום שבידיו ישנם הידע, הכלים והמיומנויות שיאפשרו את הגשמת המטרה שלשמה פועל האדם בצורה הטובה ביותר.

אופן מחיקת הרישום הפלילי תלוי במהות הרישום - האם מדובר ברישום פלילי בגין הרשעה פלילית או בגין תיק סגור במשטרה. במקרה של הרשעה פלילית הדרך למחוק את הרישום היא באמצעות פניה לנשיא המדינה בבקשה לקיצור תקופת התיישנות ומחיקה של רישום פלילי.

במקרה שמדובר ברישום פלילי בעקבות תיק סגור במשטרה אשר נסגר בעילת "חוסר עניין לציבור" או "חוסר ראיות" ישנן מספר דרכים להביא למחיקתו:

1. ניתן להגיש בקשה למחיקת רישום פלילי דרך ראש אגף החקירות והמודיעין;

2. ניתן להגיש בקשה לשינוי עילת סגירת התיק לגורם אשר החליט על הסגירה ו/או אל הממונה על הגורם. 

3. תיק פלילי הנסגר מחוסר עניין לציבור או מחוסר ראיות משאיר רישום פלילי. כאשר משנים את עילת סגירת התיק ל"חוסר אשמה פלילית" אזי הרישום הפלילי לאותו תיק יימחק.