תקיפה הגורמת חבלה, איומים, היזק לרכוש- שישה חודשי מאסר